22 พ.ย. 2564

สารคลอร์ไพริฟอส (CHLORPYRIFOS) พบบ่อยที่สุด ในผัก-ผลไม้นำเข้ากลุ่มเสี่ยงสูงมาก (VERY HIGH RISK LIST)

      จากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกองด่านอาหารและยา ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังผักผลไม้สดนำเข้าที่อาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตรมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เพื่อลดและขจัดสารพิษตกค้างฯ ที่เกินค่ามาตรฐานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยมีการจัดกลุ่มผักผลไม้สดตามความเสี่ยงจากมากไปน้อย ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงสูงมาก (Very high risk) หมายถึงผักผลไม้นำเข้าที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องจากไม่ผ่านคุณภาพมาตรฐาน (บัญชีกักกัน) กลุ่มเสี่ยงสูง (High risk) หมายถึง ผักผลไม้สดที่พบสารพิษตกค้างฯ ไม่ผ่านมาตรฐานมากกว่าร้อยละ 20 ของผักผลไม้สดแต่ละชนิด ใน 5 อันดับแรก โดยกลุ่มผักได้แก่ ถั่วลันเตาหวาน ขึ้นฉ่าย ผักชี คะน้า ปวยเล้ง และกลุ่มผลไม้ ได้แก่ เชอร์รี่ ส้ม สตรอวฺเบอร์รี่ องุ่น และแก้วมังกร  ส่วนกรณีไม่ผ่านมาตรฐานแต่ไม่เกินร้อยละ 20 และไม่ใช่กลุ่ม Very high risk หรือกลุ่ม High risk จะจัดเป็นความเสี่ยงต่ำ (Low risk) แล้วพิจารณาดำเนินตามความเสี่ยง

            ในปีงบประมาณ 2564 จากข้อมูลผัก-ผลไม้นำเข้าที่ได้มีการตรวจสอบการนำเข้าอย่างเข้มงวดเนื่องจากไม่ผ่านคุณภาพมาตรฐาน  (Very high risk list) ข้อมูลถึงฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จะพบว่าสารพิษตกค้างที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ Chlorpyrifos, Chlorfenapyr, Pyrimethanil, Cypermethrin และ Carbendazim


รูปที่ 1 Word cloud จากรายการสารพิษตกค้างในกลุ่มผัก-ผลไม้นำเข้าปีงบประมาณ 2564
อ้างอิง:
https://www.fda.moph.go.th/sites/logistics/Shared%20Documents/Food/ImportVegFruit2565.pdf
https://www.fda.moph.go.th/sites/logistics/Shared%20Documents/Retention/2021/RetentionFoodIM_2021.11.01.pdf

ห้องปฏิบัติการ OMIC เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 2017 ให้บริการงานวิเคราะห์ในห้องฏิบัติการ ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์อ้างอิงวิธีมาตรฐานของสหภาพยุโรป CEN EN 15662: 2018 ร่วมกับเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย มีความจำเพาะเจาะจงสูงในการตรวจวัดเพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำน่าเชื่อถือ รวมทั้งให้บริการงานวิเคราะห์ตรวจสอบสารพิษตกค้างทางการเกษตรชนิดอื่นๆ ในสินค้าผัก ผลไม้ อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ อีกมากกว่า 500 รายการทดสอบ

 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (โอมิค) [Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd (OMIC)]
[แผนกห้องปฏิบัติการ (Laboratory Department)]:
เลขที่ 12 – 14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120
No. 12-14 Yen Akas Soi 3, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120 THAILAND
http://omicbangkok.com http://www.omicfoodsafety.com
: 02-286-4120 : 02-287-5106
: 098-827-2134, 092-424-5458
081-927-6321
: labmk.th@omicnet.com labmk2.th@omicnet.com
labmk3.th@omicnet.com
X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา