ขั้นตอนการให้บริการรมยา

     

 

  

Pre-Fumigation
Pre-Survey: สำรวจเก็บข้อมูล และรายละเอียดเบื้องต้นที่จำเป็น
Evaluate: นำข้อมูลที่ได้รับจากสถานที่จริง มาวิเคราะห์เพื่อประเมินหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการรมยา
Planning: วางแผนการรมยาที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Fumigation
Preparation: จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรมยาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักการและสอดคล้องกับสภาพเเวดล้อมที่แท้จริงในวันรมยา
Fumigation: ดำเนินการรมยาตามแผนที่ได้กำหนดไว้ พร้อมตรวจเช็คการกระจายตัวของแก๊สภายใน Enclosure.
Gastight Enclosure: เพิ่มความมั่นใจว่าสารรมนั้น จะสามารถคงอยู่เเละกำจัดแมลงได้จริง

Post Fumigation
ตรวจเช็คความเข้มข้นของแก๊สเมื่อสิ้นสุดการรมยาเพื่อประมวลผลของการรมยานั้นๆ เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นในประวิทธิภาพของการรมยา ระบายแก๊สออก พร้อมเก็บกากที่เหลืออยู่ของสารรมไปกำจัดในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับทำลายโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ความปลอดภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต้องปฎิบัติงานในสถาณที่นั้นๆ ( เมธิลโบรไมด์ 5 ppm และ ฟอสฟีน 0.3 ppm )

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา