เทสโก้ (บริการด้านเทคนิค)

Technical and Engineering inspection service is one of OMIC’s outstanding services. TESCO, its unique name is originated in the OMIC Technical Services Co., Ltd. (OMIC TESCO), which was established in 1992 in Bangkok, as a one of the OMIC group company, to meet the increasing demands of a wide range of technical and engineering-related services in Thailand’s industries and its international trade. 

Since its establishment, OMIC TESCO has been working as a subsidiary so far, but since January 1st, 2018, it has become a part organization of the OMIC Bangkok and TESCO (Technical Service) department provides the following services.
 

 • Scrap and Used Machinery Inspection (BOI)

OMIC has been accredited by the Board of Investment (BOI), Ministry of Industry, Thailand, refer to no. Por 6/2546, to assist BOI promoted companies in inspecting the loss of raw materials in the production process or losses resulting from the use of substandard raw materials, and including the import of used machinery for use in the promote project, with a final certificate and report to be submitted to the BOI for approval.

Our highly experienced inspectors provide inspection service based on the approved procedure form the BOI.
 

 • Engineering Inspection

  • Mechanical equipment as steel construction, rotating machine(turbines, generators, engines, pumps, compressors, etc.), boiler, heat exchanger, pressure vessel, storage tank, hot oil & gas heater, valve, etc.

  • Electrical equipment as transformer, switchgear, circuit breaker, disconnecting switch, power and instrument cable, instrument and control equipment, etc.

  • Plant construction and its supervision for power plant, cement plant, steel mill, refinery, chemical plant, etc. 

 

 • Pre-Shipment Inspection

  • Industrial products


For more information please   contact us

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา