การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้าว

OMIC Bangkok walked along with the development of Thailand's rice industry. For more than half a century, OMIC has been pioneering on rice and inspection services in Asia.

 
Our services are internationally accredited and recognized in Thailand and overseas as leader in the rice inspection with expertise in Thailand and for independence, reliability and professional services.
 
We provide a full range of rice inspection services ranging from packaging to loading

OMIC also has laboratories with state-of-the-art equipment and technology.  From contamination, to Mycotoxin test, GMO determination, Pesticide Residue analysis and Heavy Metals analysis, We have the capabilities to deliver accurate analyses in the quickest turnaround times.

Our services  
 

 • Physical analysis
 • Packing and weighing supervision
 • Loading supervision
 • Pre-sampling
 • Tally and sealing
 • Container/hold cleanliness checking
 • Draft survey
 • Laboratory testing and analyses
 • Fumigation

Testing services
 

 • Pesticide residues
 • GMOs
 • Mycotoxins
 • Heavy metals
 • Microbiological
 • Nutrients
 • Minerals
 • Food contaminants

For more information please  contact us

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา