บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

We target in all areas of agricultural and consumer products especially in rice, sugar, beans, tapioca products, maize, coffee bean, fishery products, fresh/frozen fruits & vegetables, canned products, food & beverages, feed, toys, minerals and broad range of industrial products.


Licensed by Office of Commodity Standards (OCS) 

for standard commodities inspection by Ministry of Commerce, Thailand (Maize, Sorghum, Mung beans, Black matpe, Tapioca starch, Tapioca products and Thai Hommali Rice)

Inspection Services 
 

 • Inspection of quality and quantity
 • Inspection of packing and marking
 • Office of Commodity Standards (OCS) Inspection
 • Supervision of loading and unloading
 • Weighing and tally
 • Vessel holds Cleanliness survey
 • Pre-shipment Inspection
 • Inspection of Net weight
 • Sampling for Laboratory Testing for chemical, microbiological and physical characteristic
 • Grain grading service
 • Photo report.
 • On-site Inspection service
 • Process audit service
 • Upon request services (please contact for more information)

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา