บริการการรมยา

การรมยา กำจัดแมลงสินค้าเกษตร ลงทุนน้อยแต่ได้ผลสมบูรณ์ กำจัดแมลงได้ทุกระยะการเจริญเติบโต แมลงไม่ว่าจะเป็น ไข่ ตัวหนอนหรือ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ไม่ว่าแมลงนั้นจะอยู่ภายในหรือภายนอกเมล็ดพืช หรือผลิตผลก็ตาม และรวมทั้งที่อยู่ในหีบห่อที่อากาศเข้า-ออกได้ ก็ตายหมด เช่นกัน การรมยาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เก็บสินค้าไว้ได้นานไม่เสื่อมคุณภาพ น้ำหนักสินค้าไม่ลดเกินกว่าการลดตามธรรมชาติ.


We are accredited as the fumigation company by

 • Department of Agriculture and Water Resources (DAWR) under The Australian Fumigation Accreditation Scheme (AFAS), Australia
 • The office of Agriculture Regulation, Department of Agriculture,Ministry of Agriculture and Cooperatives, ThailandFumigation services
 

 • Fumigation of cargoes in vessel hold, container and barge
 • Fumigation of stock cargoes
 • Fumigation of bag/bulk cargoes using re-circulation system (J-system)
 • Fumigation for wood packaging material complied to ISPM No.15
 • Fumigation as per Australian regulation


Scope of products to be fumigated
 

 • Agricultural Products (e.g. rice, tapioca products, beans, maize, wheat flour  etc.)
 • Packing Materials & others (e.g. wooden pallet, box, crate, case, picture frame, documents etc.)


Fumigants
 

 • Aluminium phosphide
 • Magnesium phosphide
 • Methyl bromide
 • Mixed gas (Phosphine and CO2)

 
For more information please contact us

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา