บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย (เช่น LC/MS/MS, GC/MS, LC/MS, GC, HPLC, AAS, etc.) และเจ้าหน้าที่
คุณภาพซึ่งได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ห้องปฏิบัติการทดสอบของโอมิค สาขากรุงเทพฯ ได้ใช้
เทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อรักษามาตรฐานสูงสุดของการวิเคราะห์และทดสอบมาโดยตลอด

บริการของเราประกอบไปด้วย
   · การวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงและสารตกค้างทางเคมี
   · การวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ, สารต้านจุลินทรีย์สังเคราะห์และสารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้
   · การวิเคราะห์สารเติมแต่งอาหารและวิตามิน
   · การวิเคราะห์สารพิษธรรมชาติ / สารพิษจากเชื้อรา
   · การวิเคราะห์โลหะหนักและธาตุต่างๆ
   · การวิเคราะห์จุลินทรีย์ (TPC, Coliform, Streptococcus, etc.)
   · การวิเคราะห์คุณค่าและส่วนประกอบทางโภชนาการ
   · การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
   · การวิเคราะห์น้ำตาลและกากน้ำตาล (Polarization, สี, TSAI, ความหวาน, ความชื้น, etc.)
   · การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง (แป้ง, ความหนืด, HCN, SO2, etc.)
   · น้ำและน้ำเสีย
   · อื่นๆ
 
กรุณา ติดต่อเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา หรือ coor.th@omicnet.com, labmk3.th@omicnet.com

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา