17 มี.ค. 2564

คณะกรรมาธิการยุโรปวางแผนเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์

    คณะกรรมาธิการยุโรปวางแผนที่จะเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกันและการกำหนดข้อมูลโภชนาการเพื่อจำกัดการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือ น้ำตาลและไขมันสูง ภายในสิ้นปี 2565 ตามแผนกิจกรรม “Farm to Fork Strategy (ยุทธศาสตร์จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร)” ของสหภาพยุโรป หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) ได้รับการร้องขอให้ส่งความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมาธิการยุโรปดังกล่าวภายในเดือนมีนาคม 2565 ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปมีฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการที่ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอาหารได้ ตัวอย่างเช่นการแสดงข้อมูลปริมาณไขมัน น้ำตาลและเกลือ (g) ที่มีอยู่ในหนึ่งหน่วยบริโภคของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และอัตราส่วนของส่วนประกอบเหล่านั้นต่อปริมาณที่แนะนำหรือปริมาณที่ควรบริโภคต่อวัน หรือจัดอันดับทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ (เช่น 5 ระดับตั้งแต่ A ดีเยี่ยมถึง E ด้อย) ซึ่งทำให้เข้าใจได้ในทันที อย่างไรก็ตามเนื่องจากเนื้อหาที่ระบุและการออกแบบฉลากของแต่ละประเทศมีความหลากหลาย ทางสหภาพยุโรปจะใช้เวลานับจากนี้ไปอีก 2 ปี เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกัน   
ที่มา: EFSA’s scientific advice to inform harmonised front-of-pack labelling and restriction of claims on foods  
https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsas-scientific-advice-inform-harmonised-front-pack-labelling-and-restriction

 

Designed by Photoroyalty / Freepik
X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา