การทดสอบทางกายภาพ

Thailand Standards  for

 • 1. Rice – Hom mali rice, Fragrant rice, White rice, Glutinous rice, Parboiled rice

Test Items for Rice

- Moisture  
- Purity of Thai  Hom Mali Rice by Alkali Test and Boiled Test  
- Whole Kernel  
- Broken Kernel  
- Average Length and Ratio  
- Grain Classification  
- Red / Undermilled Kernel  
- Yellow Kernel  
- Chalky Kernel  
- Damaged Kernel  
- Undevelop, Immature, Other seed, Foreign matter  
- Paddy  
- Black rice  
- Partly kernels  
- Peck kernels  
 • 2. Mung Bean

Test Item for Mung Bean

- Immature  
- Broken   
- Damaged  
- Weevilled  
- Other kind of green bean  
- Other bean  
- Foreign material  
- Moisture  
- Size of bean  
 • 3. Black Matpe 

Test Item for Black matpe

- Immature  
- Broken   
- Damaged  
- Weevilled  
- Other bean  
- Foreign material  
Moisture  
 • 4. Sorghum 

Test Item for Sorghum

- Other colour seed  
- Damaged  
- Weevilled  
- Broken  
- Seed with husk  
- Foreign material  
Moisture  
 • 5. Maize 

Test Item for Maize

- Other colour seed  
- Slightly Damaged seed  
- Heavily Damaged seed  
- Weevilled  
- Broken   
- Immature  
Foreign material (No oil seed or poisonous matter)  
Moisture  United State Department of Agricultural (USDA)
 

 • 1.Rice – Brown rice, Milled rice, Brewer milled rice 

Test Item for Rice

- Heat damaged kernels   
- Objectionable seeds  
- Red rice  
- Damaged kernels  
- Chalky kernels  
- Other types  
Moisture  
Foreign material  
Broken kernel and Broken removed by sieve or plate  
Paddy  
Well-milled kernels  
 • 2. Soybean

Test Item for Soybeans

- Heat damaged kernels  
- Total damaged  
Foreign Material  
Splits  
Moisture  Thai Agricultural Standard 
 

 • 1. Coffee

Test Item for Coffee

- Black bean  
- Moldy bean  
Broken bean  
Weevilled bean  
Dried cherry  
Foreign matter  
 • 2. Rice

Test Item for Rice

 - Moisture  
- Purity of Thai  Hom Mali Rice by Alkali Test and Boiled Test  
- Whole Kernel  
- Broken Kernel  
- Average Length and Ratio  
- Grain Classification  
- Red / Undermilled Kernel  
- Yellow Kernel  
- Chalky Kernel  
- Damaged Kernel  
- Glutinous Rice  
- Undevelop, Immature, Other seed, Foreign matter  
- Paddy  
- Black rice  
- Partly kernels  
- Peck kernels  Test Items

Moisture content (Air Oven Method)
 
Product  : Soybean, Cereals and Cereals Products, Coffee,  Zinc Oxide, Gypsum, Maize, Rice, Salt, Sunflower seed, etc.
Reference method
 • AOCS (2009) Ac 2-41 
 • ISO 712 : 2009
 • ISO 6673-1983(E) 
 • JIS K 1410-1978 
 • ASTM C471-76
 • ISO 6540-1980
 • AACC 44-15.02
 • TIS 2085-2544
 • AOCS Ai 2-753
- Size Test 
 
Product : Starch, Gypsum, Fertilizer, Coffee, Fish meal, etc.
Reference method
 • AACC 66-20
- Bulk Density
 
Product : Gypsum, Starch, Beans, Rice, etc.
Reference method
 • AACC 55-10
 • ASTM D6683-14

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา