15 ก.ย. 2563

เกาหลีใต้แจ้งนโยบายแก้ไขข้อมูลการยื่นใบรับรองไข่และปศุสัตว์

                  ด้วยกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของสาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Food and Drug Safety ; MFDS) ได้แจ้งเกี่ยวกับนโยบายการนำเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2563 ซึ่งมีสาระเกี่ยวกับการปรับปรุงและชี้แจงข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้าอาหารเพื่อให้ประเทศผู้ส่งออกทราบและถือปฏิบัติ โดย มกอช. ได้สรุปสาระสำคัญประการหนึ่งมารายงาน ดังนี้

การแก้ไขข้อมูลการยื่นใบรับรองสุขอนามัยสินค้าส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์ไข่และสินค้าปศุสัตว์ โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดลงในใบรับรองสุขอนามัยสินค้าส่งออก (Export Health Certificate) ซึ่งรายละเอียดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ MFDS อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดเพิ่มเติมกับประเทศคู่ค้าอีก 60 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย มกอช. ขอให้ผู้ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทยปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการส่งออกสินค้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2561-2277 ต่อ 1328 หรือ asia1.acfs@gmail.com  ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่  “2020 Imported food policies for foreign missions in Korea” ดาวน์โหลดเอกสาร http://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_61/down.do?brd_id=engnews01&seq=18&data_tp=A&file_seq=1

 
สำหรับเอกสารที่จำเป็นสำหรับการนำเข้า
ผู้ส่งออกต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้กับผู้นำเข้าสำหรับการตรวจสอบที่ด่านนำเข้า ดังนี้
1) ใบรับรองสุขอนามัยที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ส่งออก รายการส่วนประกอบ ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการผลิตสินค้า
2) รายงานผลการทดสอบสินค้า หรือ test report (หากเป็นการส่งออกครั้งแรก)
ทั้งนี้ อาหารต่างชนิดกันอาจใช้เอกสารที่แตกต่างกัน ผู้ส่งออกจึงควรสอบถามจากผู้นำเข้าถึงเรื่องเอกสารที่จำเป็น สำหรับการนำเข้าสินค้านั้นๆ
ห้องปฏิบัติการของ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (โอมิค) [Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd (OMIC)] ได้รับการรับรองตามขอบข่ายจากกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลี (MFDS) โดยผู้ประกอบการสามารถขอรายงานผลการทดสอบ (Test Report) สินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องการส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้ได้
ที่มา : กนร. สรุปโดย : มกอช. https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7118 และ  การนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร สาธารณรัฐเกาหลี จัดทำโดยกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร http://web.acfs.go.th/document/download_document/export_19.pdf


ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (โอมิค) [Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd (OMIC)]
[แผนกห้องปฏิบัติการ (Laboratory Department)]:
เลขที่ 12 – 14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120
No. 12-14 Yen Akas Soi 3, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120 THAILAND

http://omicbangkok.com http://www.omicfoodsafety.com

:

02-286-4120

:

02-287-5106

:

098-827-2134, 092-424-5458
081-927-6321

:

labmk.th@omicnet.com labmk2.th@omicnet.com
labmk3.th@omicnet.com

 

Designed by Photoroyalty / Freepik
X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา