17 มี.ค. 2564

ปลดล็อก กัญชา กัญชง ต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารไทย

     ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแผ่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ.2564 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย จากพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์บางชนิดที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค จึงไม่ควรนำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร จำนวน 80 รายการ ในลำดับที่ 18  “กัญชา(Cannabis)  และกัญชง (Hemp)  ได้ยกเว้นวัตถุหรือสารจากกัญชาและกัญชาที่ผลิตในประเทศ ทำให้สามารถใช้สารหรือวัตถุมาของกัญชาและกัญชง ผลิตอาหารได้อย่างถูกฎหมาย  ส่วนที่สามารถนำมาใช้ผลิตอาหารได้ ได้แก่ เมล็ดกัญชง (Cannabis)  น้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดกัญชง  ราก  ใบจริง/ใบพัด  กิ่ง ก้าน สารสกัด CBD  (Cannabidiol) และต้องมี THC (Tetrahydrocannabinol) 0.2% เป็นต้น

     ในเดือนถัดมา วันที่ 4 มีนาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศอีกฉบับเกี่ยวกับการนำกัญชงมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร  ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ.2564 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ํามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง  โดยระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ยกเว้นบางส่วนของกัญชง ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
  
และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศกําหนดไว้  ให้สามารถนํามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ การนํามาใช้ เป็นอาหารต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางอาหารเท่านั้น  ประกาศฉบับนี้ ได้มีการระบุถึงคุณภาพหรือมาตรฐานของกัญชง ในเรื่อง ความชื้น  ปริมาณสารปนเปื้อนตกค้าง  ค่าสะพอนิฟิเคชั่น (Saponification Value)  ค่าไอโอดีน (Iodine Value)  ค่าเพอร์ออกไซด์ (Peroxide Value) ค่าของกรด (Acid Value) และปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรค เป็นต้น
 
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  
หากสนใจส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ท่านสามารถติดต่อห้องปฏิบัติการ OMIC ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 2017 ให้บริการงานวิเคราะห์ตรวจเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ตรวจสารพิษตกค้างชนิดต่างๆ ในสินค้าผัก ผลไม้ อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ อีกหลายรายการทดสอบ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (โอมิค) [Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd (OMIC)]
[แผนกห้องปฏิบัติการ (Laboratory Department)]:
เลขที่ 12 – 14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120
No. 12-14 Yen Akas Soi 3, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120 THAILAND
http://omicbangkok.com http://www.omicfoodsafety.com
: 02-286-4120 : 02-287-5106
: 098-827-2134,
092-424-5458
081-927-6321
: labmk.th@omicnet.com labmk2.th@omicnet.com
labmk3.th@omicnet.com
 
Designed by Photoroyalty / Freepik

 

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา