น้ำและน้ำเสีย

Test Item
Alkylbenzyl Sulfonate(ABS) Formaldehyde
Color Free Chlorine
Cr hexavalent Grease & Oil
Cyanide (CN) KMnO4 Consumption
Disinfection by-products Organic Phosphorus
 •Bromodichloromethane Heavy metals and Minerals
 •Bromoform [please see Metals & Elements Analysis for detail test items]
 •Chloroform  
 •Dibromochloromethane  
 •Halo-acetic acid
  (DPA,TCA,MCAA, DCAA, TCAA)
 

     

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา