น้ำมันและไขมัน

Test Item
2-Thiobarbituric Acid (TBA) Melting Point        
Acetone - Insoluble Matter Moisture (Karl fisher or Vacuum oven)
Acid value Peroxide Value
Cloud Point Saponification Value
Cold Test Slip Melting Point
Colour (Lovibond Colormeter) Smoke Point
Density Soap Content
Free Fatty Acids Specific Gravity (S.G)
Heavy Metals and Minerals Sterculic acid
Hexane Total Fatty Matter
Insoluble Impurities Unsaponifiable Matter
Iodine Value Volatile Matter
Malvalic acid

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา