จุลชีววิทยา

 

Food Sample      
Items Reference Method Unit        
Total plate count APHA, ISO CFU/g  
Yeast & Mold AOAC CFU/g         
Coliforms APHA CFU/g, MPN/g
Escherichia coli APHA, ISO CFU/g, MPN/g
Bacillus cereus APHA CFU/g, MPN/g
Enterococci APHA CFU/g
Vibrio cholerae APHA, ISO /25g
Vibrio parahaemolyticus APHA, ISO MPN/g, /25g
Staphylococcus aureus APHA, ISO CFU/g, MPN/g
Listeria monocytogenes ISO, AFNOR(VIDAS) /25g
Salmonella spp. ISO, BAM, AFNOR(VIDAS) /25g
Clostridium perfringens APHA CFU/g
Enterobacteriaceae APHA CFU/g
     
Water Sample    
Items Reference Method Unit        
Total plate count AWWA CFU/mL  
Coliforms AWWA MPN/100mL  
Fecal Coliforms AWWA MPN/100mL         
Escherichia coli AWWA MPN/100mL
Streptococcus AWWA MPN/100mL
Fecal Streptococcus AWWA MPN/100mL
Vibrio cholerae AWWA /100mL
Salmonella spp. AWWA /100mL
Clostridium perfringens APHA /100mL
     
Japanese Method    
Items Reference Method Unit
Total plate count MHLW CFU/g
Coliforms MHLW CFU/g  
Escherichia coli MHLW /0.1g  
Vibrio cholerae MHLW /25g  
Vibrio parahaemolyticus MHLW MPN/g, /25g  
Staphylococcus aureus MHLW CFU/g  
Salmonella spp. MHLW /25g  
       
VIDAS Automated “Faster Result”
Items Reference Method Unit  
Salmonella spp. AFNOR(VIDAS) /25g  
Listeria monocytogenes AFNOR(VIDAS) /25g  
Campylobacter AFNOR(VIDAS) /25g  

 

APHA : American Public Health Association
ISO : International Organization for Standardization
AOAC : Association of Official Analytical Chemists (AOAC International)
MHLW : Ministry of Health, Labour and Welfare
BAM : Bacteriological Analytical Manual
VIDAS : Compact multiparametric immunoanalyzer

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา