องค์ประกอบของอาหารและวิตามิน

Test Item
Ash Moisture
Beta-carotene Protein
Carbohydrate Saturated Fat
Calcium Sodium
Calories/Energy Total fat
Calories/Energy from fat Trans fatty acid
Cholesterol Total Dietary Fiber
Iron  
Total Sugar (Glucose, Fructose, Sucrose, Maltose and Lactose)
Vitamins (Fat soluble; A, D3, E, K, K1, K2, K3)
Vitamins (Water soluble; B1, B12, B2, B3, B5, B6, B7, C, Folic acid)

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา