แป้งและผลิตภัณฑ์

Test Item
Ash Phosphorus
Crude fat or Total fat Pulp or Residue
Crude fiber  Sand/Silica
Crude Protein Solubility
Foreign matter Starch content
Gelatinization Temperature Sulphur dioxide (SO2)
Heavy metals and Minerals Transparency
Hydrogen cyanide(HCN) Viscosity Brabender
Moisture / Loss on drying Whiteness

   

 

 

 

 

 

 

 

 

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา