สารปนเปื้อน

Metallic contaminants
Arsenic Lead
Cadmium Mercury
   
Mycotoxins
Aflatoxin (B1, B2, G1, G2) Nivalenol
Aflatoxin M1  Ochratoxin A, B
Citrinin Patulin
Deoxynivalenol T-2 toxin
Fumonisin  B1, B2 Zearalenone
HT-2 toxin  
   
Processing contaminants  
Acrylamide 1,3-Dichloropropanol (1,3-DCP)
3-Monochloropropane-1,2-Diol (3-MCPD)
   
Taste and odor causing compounds
Geosmin 2-Methylisoborneol
   
Additives
Benzoic Acid Potassium Sorbate
Benzoyl Peroxide BHA
Borax BHT
EDTA TBHQ
Sorbic Acid Organic acids
Ethoxyquin  •Acetic acid
Formaldehyde  •Citric acid
Monosodium Glutamate (MSG)  •Cyclamic Acid (Cyclamate)
Polyphosphate  •Lactic acid
Polysorbate 80  •Malic acid
Potassium Ferrocyanide  •Tartaric acid
   
Chemical & Metallic contaminants in Food Packaging 
1-Hexene KMnO4 consumption
1-Octene Lead (Pb)
Benzophenone Toluene
Cadmium (Cd) Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
Chromium (Cr)  •Aroclor 1221
Coloring Materials   •Aroclor 1232
Evaporation Residue   •Aroclor 1242
Formaldehyde  •Aroclor 1248
Fluorescent Material  •Aroclor 1254
Heavy Metal as Pb  •Aroclor 1260
   
Dyes
Sudan Red I Sudan Red III
Sudan Red II Sudan Red IV

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา