อาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยง

Test Item                           
Antioxidants Melamine group
 •BHA (butylated hydroxyanisole)  •Ammelide
 •BHT (Butylated hydroxytoluene)  •Ammeline
 •Ethoxyquin  •Cyanuric Acid
Ash  •Melamine 
Carbohydrate Mycotoxins
Calories/Energy Pesticides residues
Crude fat  / Total fat Pepsis Digestibility
Crude fiber  Phosphorus
Crude Protein Propylene glycol
Fluoride Salt (NaCl)
Heavy metals and Minerals Sand/Silica
Hydrocyanic Acid (HCN) TVBN
Moisture Urease activity

 

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา