สารปฏิชีวนะตกค้าง

Test Items  
B-Lactams group Nitrofuran Metabolites (AHD, AOZ, AMOZ and SEM)
Coccidiostats group (e.g. Colistin A+B, Nicarbazin, Robenidine, etc.) Macrolides group
Malachite green and Leucomalachite green
Fluoroquinolones group Quinolone group
Lincosamides group Sulfonamide group
Nitrofurans Parent  Tetracycline group (TC, OTC, CTC and DC)
Antibiotic Screen Beta agonists
 ● Albendazole  ● Cimaterol
 ● Amoxycillin  ● Clenbuterol
 ● Benzyl penicillin (Penicillin G)  ● Ractopamine
 ● Chloramphenicol  ● Salbutamol
 ● Chlorpromazine  
 ● Chlortetracycline  
 ● Ciprofloxacin  
 ● Danofloxacin  
 ● Diclazuril  
 ● Difurazon  
 ● Dimetridazole  
 ● Doxycycline  
 ● Enrofloxacin  
 ● Erythromycin  
 ● Ethoxyquin  
 ● Flubendazole  
 ● Ivermectin  
 ● Lasalocid  
 ● Levamisole  
 ● Metronidazole  
 ● Neomycin  
 ● Nicarbazin  
 ● Nitrofurazone (NFT)  
 ● Oxolinic acid  
 ● Oxytetracycline  
 ● Ronidazole  
 ● Spectinomycin  
 ● Spiramycin  
 ● Streptomycin  
 ● Sulfadimethoxine  
 ● Sulfadimidine  
 ● Sulfamerazine  
 ● Sulfamonomethoxine  
 ● Sulfaquinoxaline  
 ● Tetracycline  
 ● Tiamulin  
 ● Tilmicosin

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา