การรับรอง

ISO 9001

Quality Management System

Download Certificate (EN)
 
ISO/IEC 17020

Accreditation of Inspection Body

Download Certificate (TH/EN) 
Download Scope of Accreditation for Inspection Body (TH/EN)
 
Sample Collector Registration and Authorization

Department of Agriculture (DOA)

Download Certificate (TH)

ISO/IEC 17025 Accreditation (Laboratory)

  • The Ministry of Public Health, Thailand

Department of Medical Sciences (DMSc)

Download certificate (EN)
Download certificate (TH)
 
Laboratory registration and Authorization

  • The Ministry of Agriculture and Cooperative, Thailand.

The National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS)

Download certificate (EN) 
Download certificate (TH)

Department of Agriculture (DOA)

Download Certificate (TH)

Department of Livestock Development (DLD)

Download  certificate (EN)
Download  certificate (TH) 

Department of Fisheries (DOF)

Download  certificate (TH) 

  • Authorized as an Inspection and Testing agency

Ministry of Commerce, Thailand; Department of Foreign Trade,Office of Commodity Standard (OCS)

  • Authorized as a Foreign Testing Laboratories

Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) Japan
Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Korea

Download  certificate (KR)
Download  certificate (EN)

  • Certified to IFIA

International Federation of Inspection Agencies (IFIA) 

For more information please   Contact us

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา