9 Nov 2020

เนื้อวัวปลอมระบาด หวั่นกระทบผู้บริโภคอาหารฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศและความเชื่อมั่นในมาตรฐานฮาลาล

    จากการที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการค้าธุรกิจไทยมุสลิม ได้มาพบหารือ กับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร มาตรฐานฮาลาล เกี่ยวกับปัญหาการระบาดของเนื้อวัวเทียม ที่ใช้เนื้อหมูหมักเลือดวัวในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  โดยปัญหานี้เริ่มส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและพี่น้องมุสลิมในวงกว้างมากขึ้น เพราะนอกจากมีการขายตามเขียงและรถเร่ ยังมีการขายออนไลน์กระจายไปทั่ว ทำให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในมาตรฐานฮาลาล โดยเฉพาะผู้ประกอบการกว่า 1.5 แสนราย ที่ได้มาตรฐานฮาลาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารของประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มประเทศมุสลิมกว่า 2,000 ล้านคน รวมทั้งชาวมุสลิม ที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย เพราะกลัวอาหารที่ปลอมปนเนื้อสุกร
 
โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รายงานว่า มีการส่งตัวอย่างมาให้วิเคราะห์ 42 ตัวอย่าง ทั้งที่เป็นเนื้อสด และปรุงเป็นอาหารปนเนื้อวัวปลอมขายในโรงเรียน ผลปรากฏว่า เป็นเนื้อวัวปลอมที่ทำจากเนื้อหมูหมักเลือดวัว 70% ส่วนตัวอย่างที่ขายผ่านออนไลน์เป็นเนื้อวัวปลอม 100% และมีเชื้อโรคเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค
 
ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว. เกษตรฯ มีนโยบายส่งเสริมเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย และนโยบายยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งอาหารฮาลาลเพื่อคุ้มครองผู้ผลิต จนถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการส่งออกอาหารที่ปลอดภัย  ในปัจจุบันตลาดอาหารฮาลาล มีมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท เป็นตลาดเป้าหมายใหม่ที่เติบโตเร็ว จึงมีการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรมาตรฐานฮาลาล เป็นการเฉพาะ ดังนั้นจึงต้องจัดการปัญหาเนื้อวัวปลอมจากเนื้อสุกรอย่างเป็นระบบและเร่งด่วนและยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและหน่วยงานพันธมิตร มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาทั้งวันนี้ และวันหน้า ทั้งนี้ ที่ประชุมสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเริ่มเดินหน้า 5 มาตรการเร่งด่วน
1. มาตรการสื่อสารเตือนภัยผู้บริโภค
2. มาตรการป้องปรามผู้ค้า
3. มาตรการปราบปรามผู้กระทำผิด
4. มาตรการส่งเสริมมาตรฐานฮาลาล
5. มาตรการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) จากโรงฆ่าสัตว์ถึงผู้บริโภคสร้างความเชื่อมั่น
 
ที่มา : http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1254-2
 
บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (OMIC) ให้บริการการตรวจวิเคราะห์ชนิดเนื้อสัตว์ (Meat Authenticity) อีกทั้งได้ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านสามารถตรวจสอบขอบข่ายวิธีทดสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้ที่ http://omicbangkok.com/en/accreditation-certification-and-registration
 

Meat Authenticity 
Food, Feed and Raw material
Test Item
bovine (Beef) Goat Porcine (Pork) Fish
Chicken Mammalian Sheep  


ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (โอมิค) [Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd (OMIC)]
[แผนกห้องปฏิบัติการ (Laboratory Department)]:
เลขที่ 12 – 14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120
No. 12-14 Yen Akas Soi 3, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120 THAILAND

http://omicbangkok.com http://www.omicfoodsafety.com

:

02-286-4120

:

02-287-5106

:

098-827-2134, 092-424-5458
081-927-6321

:

labmk.th@omicnet.com labmk2.th@omicnet.com
labmk3.th@omicnet.com

 

 

Designed by Photoroyalty / Freepik
X
Personal Data Protection Policy

This website use cookies to enhance user experience and analyz performance and traffic on our website. we also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partner.