น้ำและน้ำเสีย

 
Test Item
Alkylbenzyl Sulfonate(ABS) Formaldehyde
Color Free Chlorine
Cr hexavalent Grease & Oil
Cyanide (CN) KMnO4 Consumption
Disinfection by-products Organic Phosphorus
 •Bromodichloromethane Heavy metals and Minerals
 •Bromoform [please see Metals & Elements Analysis for detail test items]
 •Chloroform  
 •Dibromochloromethane  
 •Halo-acetic acid
(DPA,TCA,MCAA, DCAA, TCAA)
 
 
Test Item
Alkylbenzyl Sulfonate(ABS) Formaldehyde
Color Free Chlorine
Cr hexavalent Grease & Oil
Cyanide (CN) KMnO4 Consumption
Disinfection by-products Organic Phosphorus
 •Bromodichloromethane Heavy metals and Minerals
 •Bromoform [please see Metals & Elements Analysis for detail test items]
 •Chloroform  
 •Dibromochloromethane  
 •Halo-acetic acid
(DPA,TCA,MCAA, DCAA, TCAA)

ติดต่อ OMIC

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (กรุงเทพฯ)
เลขที่ 12-14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : +66-2-286-4120
โทรสาร : +66-2-287-2570-1
อีเมล์ : coor.th@omicnet.com
เว็บไซค์ :www.omicbangkok.com
แผนที่บริษัท : ดาวน์โหลด 


 

ลงทะเบียนรับข่าวสารจากเรา

APPLICATION DOWNLOAD

Keep up to date with current and trend in the field of Agricultural and Food Industry,
latest news, standards and regulations with our email newsletters.

ข่าวสารและกิจกรรม