จุลชีววิทยา

Food Sample    
Items Reference Method Unit
Total plate count APHA, ISO CFU/g
Yeast & Mold AOAC CFU/g
Coliforms APHA CFU/g, MPN/g
Escherichia coli APHA, ISO CFU/g, MPN/g
Bacillus cereus APHA CFU/g, MPN/g
Enterococci APHA CFU/g
Vibrio cholerae APHA, ISO /25g
Vibrio parahaemolyticus APHA, ISO MPN/g, /25g
Staphylococcus aureus APHA, ISO CFU/g, MPN/g
Listeria monocytogenes ISO, AFNOR(VIDAS) /25g
Salmonella spp. ISO, BAM, AFNOR(VIDAS) /25g
Clostridium perfringens APHA CFU/g
Enterobacteriaceae APHA CFU/g
     
Water Sample    
Items Reference Method Unit
Total plate count AWWA CFU/mL
Coliforms AWWA MPN/100mL
Fecal Coliforms AWWA MPN/100mL
Escherichia coli AWWA MPN/100mL
Streptococcus AWWA MPN/100mL
Fecal Streptococcus AWWA MPN/100mL
Vibrio cholerae AWWA /100mL
Salmonella spp. AWWA /100mL
Clostridium perfringens APHA /100mL
     
Japanese Method    
Items Reference Method Unit
Total plate count MHLW CFU/g
Coliforms MHLW CFU/g
Escherichia coli MHLW /0.1g
Vibrio cholerae MHLW /25g
Vibrio parahaemolyticus MHLW MPN/g, /25g
Staphylococcus aureus MHLW CFU/g
Salmonella spp. MHLW /25g
     
VIDAS Automated “Faster Result”
Items Reference Method Unit
Salmonella spp. AFNOR(VIDAS) /25g
Listeria monocytogenes AFNOR(VIDAS) /25g
Campylobacter AFNOR(VIDAS) /25g
 
APHA : American Public Health Association
ISO : International Organization for Standardization
AOAC : Association of Official Analytical Chemists (AOAC International)
MHLW : Ministry of Health, Labour and Welfare
BAM : Bacteriological Analytical Manual
VIDAS : Compact multiparametric immunoanalyzer

ติดต่อ OMIC

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (กรุงเทพฯ)
เลขที่ 12-14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : +66-2-286-4120
โทรสาร : +66-2-287-2570-1
อีเมล์ : coor.th@omicnet.com
เว็บไซค์ :www.omicbangkok.com
แผนที่บริษัท : ดาวน์โหลด 


 

ลงทะเบียนรับข่าวสารจากเรา

APPLICATION DOWNLOAD

Keep up to date with current and trend in the field of Agricultural and Food Industry,
latest news, standards and regulations with our email newsletters.

ข่าวสารและกิจกรรม