น้ำตาลและกากน้ำตาล

White Sugar   ·  Raw sugar   ·  Molasses   ·  Honey   ·  Syrup
   
With long experience in this field, we provide premium quality services
for sugar manufacturers and buyers.
   
Test Item
Ash pH value
Brix (Hydrometer) Polarisation
Brix (Refractometer) Reducing Sugar
Colour Specific Gravity 
Conductivity Ash Starch
Dextran Sulfur dioxide
Dextrose equivalent Sulphated Ash
Grain Size Total Reducing Sugar as Invert
Heavy metals and Minerals Total Sugars (Glucose, Fructose, Sucrose, Maltose, Lactose)
Insoluble Matter (Sediment) Turbidity
Moisture Etc.
   
Quality Testing of Sugar & Molasses by ICUMSA Method 
(International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis)

ติดต่อ OMIC

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (กรุงเทพฯ)
เลขที่ 12-14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : +66-2-286-4120
โทรสาร : +66-2-287-2570-1
อีเมล์ : coor.th@omicnet.com
เว็บไซค์ :www.omicbangkok.com
แผนที่บริษัท : ดาวน์โหลด 


 

ลงทะเบียนรับข่าวสารจากเรา

APPLICATION DOWNLOAD

Keep up to date with current and trend in the field of Agricultural and Food Industry,
latest news, standards and regulations with our email newsletters.

ข่าวสารและกิจกรรม