น้ำมันและไขมัน

Test Item
2-Thiobarbituric Acid (TBA) Melting Point
Acetone - Insoluble Matter Moisture (Karl fisher or Vacuum oven)
Acid value Peroxide Value
Cloud Point Saponification Value
Cold Test Slip Melting Point
Colour (Lovibond Colormeter) Smoke Point
Density Soap Content
Free Fatty Acids Specific Gravity (S.G)
Heavy Metals and Minerals Sterculic acid
Hexane Total Fatty Matter
Insoluble Impurities Unsaponifiable Matter
Iodine Value Volatile Matter
Malvalic acid

ติดต่อ OMIC

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (กรุงเทพฯ)
เลขที่ 12-14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : +66-2-286-4120
โทรสาร : +66-2-287-2570-1
อีเมล์ : coor.th@omicnet.com
เว็บไซค์ :www.omicbangkok.com
แผนที่บริษัท : ดาวน์โหลด 


 

ลงทะเบียนรับข่าวสารจากเรา

APPLICATION DOWNLOAD

Keep up to date with current and trend in the field of Agricultural and Food Industry,
latest news, standards and regulations with our email newsletters.

ข่าวสารและกิจกรรม