องค์ประกอบของอาหารและวิตามิน

Test Item
Ash Moisture
Beta-carotene Protein
Carbohydrate Saturated Fat
Calcium Sodium
Calories/Energy Total fat
Calories/Energy from fat Trans fatty acid
Cholesterol Total Dietary Fiber
Iron  
Total Sugar (Glucose, Fructose, Sucrose, Maltose and Lactose)
Vitamins (Fat soluble; A, D3, E, K, K1, K2, K3)
Vitamins (Water soluble; B1, B12, B2, B3, B5, B6, B7, C, Folic acid)

ติดต่อ OMIC

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (กรุงเทพฯ)
เลขที่ 12-14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : +66-2-286-4120
โทรสาร : +66-2-287-2570-1
อีเมล์ : coor.th@omicnet.com
เว็บไซค์ :www.omicbangkok.com
แผนที่บริษัท : ดาวน์โหลด 


 

ลงทะเบียนรับข่าวสารจากเรา

APPLICATION DOWNLOAD

Keep up to date with current and trend in the field of Agricultural and Food Industry,
latest news, standards and regulations with our email newsletters.