อาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยง

Test Item  
Antioxidants Melamine group
 •BHA (butylated hydroxyanisole)  •Ammelide
 •BHT (Butylated hydroxytoluene)  •Ammeline
 •Ethoxyquin  •Cyanuric Acid
Ash  •Melamine 
Carbohydrate Mycotoxins
Calories/Energy Pesticides residues
Crude fat  / Total fat Pepsis Digestibility
Crude fiber  Phosphorus
Crude Protein Propylene glycol
Fluoride Salt (NaCl)
Heavy metals and Minerals Sand/Silica
Hydrocyanic Acid (HCN) TVBN
Moisture Urease activity


 

ติดต่อ OMIC

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (กรุงเทพฯ)
เลขที่ 12-14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : +66-2-286-4120
โทรสาร : +66-2-287-2570-1
อีเมล์ : coor.th@omicnet.com
เว็บไซค์ :www.omicbangkok.com
แผนที่บริษัท : ดาวน์โหลด 


 

ลงทะเบียนรับข่าวสารจากเรา

APPLICATION DOWNLOAD

Keep up to date with current and trend in the field of Agricultural and Food Industry,
latest news, standards and regulations with our email newsletters.

ข่าวสารและกิจกรรม