Services

บริการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

 
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังรายใหญ่ของโลก คุณภาพและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ในการส่งมอบสินค้าเป็นเรื่องที่ตลาดให้ความสำคัญ ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพและการรับรองน้ำหนักจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของบริษัทโอมิค มีประสบการณ์ในการตรวจวัดคุณภาพและปริมาณให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน

บริการของเราประกอบไปด้วย
 
 • การเก็บตัวอย่างเพื่อเป็นไปตามข้อสัญญาหรือข้อกำหนด โดยแบ่งเป็นส่วน
 • ตรวจสอบด้วยการสำรวจด้วยสายตา (หรือเครื่องมือภาคสนาม)
 • ควบคุมการชั่งน้ำหนัก
 • ตรวจสอบเครื่องชั่ง
 • ควบคุมการตรวจปล่อยสินค้า
 • ตรวจสอบความสะอาดของตู้และเรือ
 • ตรวจสอบน้ำหนักด้วยวิธี  Draft Survey
 • การรมยาเพื่อกำจัดแมลง
 • การตรวจวิเคราะห์สินค้าในห้องปฏิบัติการทางเคมี
   การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสำหรับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของเราประกอบไปด้วย
 
 • ค่าความชื้น
 • ปริมาณไย
 • ปริมาณทราย
 • สารหนู
 • สารตะกั่ว
 • สาร ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 • โลหะหนัก
 • สารกำจัดแมลง
 • สารปนเปื้อน (GMO, สารพิษจากเชื้อรา, สารก่อภูมิแพ้)
ติดต่อเรา  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา

ติดต่อ OMIC

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (กรุงเทพฯ)
เลขที่ 12-14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : +66-2-286-4120
โทรสาร : +66-2-287-2570-1
อีเมล์ : coor.th@omicnet.com
เว็บไซค์ :www.omicbangkok.com
แผนที่บริษัท : ดาวน์โหลด 


 

ลงทะเบียนรับข่าวสารจากเรา

APPLICATION DOWNLOAD

Keep up to date with current and trend in the field of Agricultural and Food Industry,
latest news, standards and regulations with our email newsletters.