Logo OMIC
 
  Home Contact OMIC En
 
Download E-Book
 
 การสำรวจทางเรือ

เรามีประสบการณ์ทางด้านการสำรวจเรือสำหรับสินค้าและโภคภัณฑ์ทุกประเภท อาทิ

• ตรวจสอบความสะอาดของระวางและตัวถังบรรจุของเรือสินค้า
• การตรวจสอบฝาระวางเรือโดยการใช้แรงอัดของน้ำ
• การคำนวณหาน้ำหนักของสินค้าที่จะทำการขนหรือถ่ายโดยการคำนวณ
• สำรวจสภาพของเรือ ก่อนและหลังทำการเช่าเรือ
• ตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ ก่อนและหลังทำการเช่าเรือ
• สำรวจความเสียหายของสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกมากับเรือ
• สำรวจและตรวจสอบสินค้าเสียหายทางด้านการประกันภัยและด้านเทคนิค
• การควบคุมสินค้าบนเรือใหญ่ระหว่างทำการขนหรือถ่าย เพื่อป้องกันความเสียหาย
• สำรวจสภาพโดยทั่วไปของเรือขนส่ง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกับบริการของเรา กรุณาคลิกไปยังเมนู contact us